header

Támogatás

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma:
0011

Az egyházközség számlaszáma:
10700031-68617613-51100005

A Reménység Szent Flóra Szeretetszolgálat számlaszáma:
10700031-68617613-51200002

Aranyszájú Szent János Alapítvány számlaszáma:
58600283 - 11139155
Adószám: 18984262-1-08

Feliratkozás a hírlevélre

E-mail:

Elérhetőségek

Győri Görögkatolikus Egyházközség

Parókus: Tasi Tamás
9025 Győr, Bálint Mihály u. 54.
Telefon: 06 96/ 311 – 499
Mobil: +36 30/689 – 9954
E-mail: tasi.tams@gmail.com

Térkép

Öt templom fesztivál

logo

Győr város

logo

Görögkatolikus Metropólia

logo

Győri Egyházmegye

logo


Pünkösd után 5. vasárnap “Ha száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten föltámasztotta öt halottaiból, üdvözülsz. A szívbéli hit ugyanis megigazulásra, a szóbeli megvallás az üdvösségre szolgál.”(Róm. 10,9-10.)

2016. június 19. vasárnap, 19:50 | Írta: László atya

Jókai Mór írja: ”Isten a csillagok útját előre megírta, de az embernek megengedte, hogy útját maga írja meg.” Miért? Mert szeret! És a szeretet nem robotot, üres mechanikus szokásokat akar, hanem szeretetére szeretetet. Így lesz Saulból Pál, az üldözőből apostol. Ez történik minden emberrel, ha hite nem paragrafusokra épül, ha nem félelemből, hanem szeretetből hisz. Ha a szeretet írja életutadat, akkor sokkal többé leszel, mintha csak programot teljesítenél.

Szent Pál apostol életutunk írását két kapaszkodóhoz köti: Szívbeli hit. – A szív az akarat középpontja, a tettek mozgatója. A szívbeli hit = Isten akarata szerinti élet. Ábrahám hitt, és ez megigazulására szolgált – írja Pál apostol. Hitt, azaz elindult. A szívbeli hit a tettekké vált kereszténység. Folyamatos Istenhez igazodás. Mint a gyermek teszi: minden nap odaáll az ajtófélhez, megnézni, mennyit nőtt az utolsó jegyzés óta. A szívbeli hit = naprakész hit. A tegnapi hitem mára már kevés. A mai naphoz mai Istenkapcsolat kell.

Díszes evangéliumos könyv az oltáron. üzenete. Isten szava emberré lett. nekünk szól minden szava az Evangéliumnak. Szerelmes levél az Istentől. Kisbemenet: Jézus tanító három éve, amikor körbejárt és tanított. Isten köztünk jár, hogy tanítson. Nyisd ki a szívedet a befogadásra. Mi a Biblia? Egy kastély, melynek 72 szobája van. 45 az ószövetség könyveinek száma és 27 az újszövetségé. Nyiss be mindegyikbe! Fedezd fel minden könyv üzenetét!

Egy burmai katonatiszt írja le megismerkedését a bibliával és a kereszténységgel. Falujukban nem volt keresztény. A laktanyában feltűnt neki két katona, akik mindig együtt olvastak valamit. Odament hozzájuk. Kíváncsi volt arra, mit olvasnak, mert ez a két fiú jobb volt, mint a többiek. A Bibliát olvasták együtt. Ő is betársult. Akkora hatással volt rá, hogy keresztlénnyé lett.

Szóbeli megvallás – A hit nem magánügy! A legalapvetőbb közügy! Kimondani kötelező! “Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom majd mennyei Atyám előtt…” – mondja Jézus. Ezért fontos, hogy a társadalom biztosítsa a jogot és a lehetőséget a hitről való beszédhez, hiszen Isten léte ad alapot minden életnek és minden közösségnek. Isten nélkül – hit nélkül – az ember állattá aljasul, a világ embertelenné, elviselhetetlenné válik. Ezért fontos, hogy ne csak látható, hanem hallható is legyen a hitem, hiszen “a hit hallásból ered”. Ha nem beszélünk róla, nem érti a világ, a társunk, a gyermekünk, a főnökünk, hogy mit-miért teszünk, hogy a Szeretet Istene életet minket.

A másság tisztelete – nagy divat manapság. De csak az Isten rendjén belüli másságé. Minden, ami ellentétben van vele, az már nem egyszerűen csak más, hanem bűn, amelyet nemcsak, hogy nem kell tisztelni, hanem kifejezetten kerülni, irtani kell. “Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert.” Tehát ami ellentétes az Istennel, az nem lehet jó embernek sem. Emiatt is fontos az isteni alap és az ahhoz igazodó élet hangos kimondása, a hitvallás. Ha nem látható, hallható tisztán Krisztus és tanítása a világban, akkor más értékek válnak láthatóvá, más hangok lesznek hallhatóak, és ebben nekünk is nagy a felelősségünk.

Sokféle versenyt – kitaláltak már a történelem során. Olimpiai versenyek, szépségverseny, manapság divat a fegyverkezési verseny. Ideje lenne felfrissíteni az ősegyház versenyszellemét: ki az első közöttünk Krisztus követésében, hitének megvallásában?

Don Bosco-t meglátogatta egy angol miniszter. elcsodálkozott, hogy az utcáról összegyűjtött gyerekek milyen rendet és tisztaságot tartanak maguk körül. Hogyan éri ezt el atyám?- kérdezte a szerzetestől. Kevés szigorral, sok szeretettel és következetességgel. Sokszor ismételjük Jézus tanítását. egy idő után már sajátjukká válik Jézus szava, és hozzá igazítják az életüket. A kimondott hit, formál bennünket.

A hivatalos levelek aljára pecsét kerül, hogy hitelesítse azt. A hittanórákon tanultak pecsétje a nyári viselkedésünk. Isten nem tanulókat, hanem követőket akar. Valljuk meg a hitünket szóval és tettekkel. Ahogyan az őskeresztényeket, minket is arról ismerjenek meg, hogy szeretjük egymást, hogy jobbak vagyunk, mint a világunk. Jó vizsgaidőszakot kívánok szülőnek és gyermeknek, fiatalnak és idősnek egyaránt!


© Győri Görögkatolikus Parókia