header

Támogatás

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma:
0011

Az egyházközség számlaszáma:
10700031-68617613-51100005

A Reménység Szent Flóra Szeretetszolgálat számlaszáma:
10700031-68617613-51200002

Aranyszájú Szent János Alapítvány számlaszáma:
58600283 - 11139155
Adószám: 18984262-1-08

Feliratkozás a hírlevélre

E-mail:

Elérhetőségek

Győri Görögkatolikus Egyházközség

Parókus: Tasi Tamás
9025 Győr, Bálint Mihály u. 54.
Telefon: 06 96/ 311 – 499
Mobil: +36 30/689 – 9954
E-mail: tasi.tams@gmail.com

Térkép

Öt templom fesztivál

logo

Győr város

logo

Görögkatolikus Metropólia

logo

Győri Egyházmegye

logo


Nagyheti és Húsvéti szertartási rend

2021. március 29. hétfő, 09:45 | Írta: Tamás atya
 • Április 01. – Nagycsütörtök –  a titkos vacsora emléke – 17.00 óra Nagy alkonyati istentisztelet Nagy Szent Bazil Liturgiájával
 • Április 02. – Nagypéntek – Jézus Krisztus kereszthalála  – 15.00 óra Sírbatételi Nagy alkonyati istentisztelet
 • Április 03. – Nagyszombat –  Jézus Krisztus síri nyugalma – 17.00 óra Feltámadási szertartás
 • Április 04. – Húsvét Szent és Nagy Vasárnapja – Jézus Krisztus feltámadása- 10.00 óra Szent Liturgia, pászkaszentelés
 • Április 05. – Fényes Hétfő – 10.00 óra Szent Liturgia
 • Április 06. – Fényes Kedd – 17.00 Szent Liturgia
 • Április 11. – Tamás apostolról elnevezett Vasárnap –  10.00 óra Szent Liturgia

Aki a korlátozások miatt nem tud eljutni Szent Liturgiára vagy más szertartásra, az otthonról szentelje meg az imaalkalmakat. Ez is kedves Istennek, és odaadásunknak köszönhetően így is sok kegyelemmel gazdagít minket ebben a nehéz időszakban is!

A COVID-19 járvány továbbra is intenzív harmadik hulláma idén is rendhagyó ünneplésre kényszerít bennünket. Ezért a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház a papjaira és híveire vonatkozóan a következőket rendeli el Húsvét kapcsán.

A görögkatolikus templomokban továbbra is a helyi parókus feladata és felelőssége, hogy az előírások figyelembevételével szervezze meg a templomi és egyéb lelkipásztori szolgálatokat. A gyóntatásra, beteglátogatásra, egyéb szentségek ünneplésére vonatkozó eddigi előírások továbbra is érvényben vannak. A templomi szertartásokat meg lehet tartani a hívek jelenlétével, de csakis oly módon, hogy az egy légtérben tartózkodók száma lehetővé tegye a személyek illetve családok közötti megfelelő távolságot. Ez minden templomban más és más, ezért nem adható róla pontosabb előírás.

A barkaszentelést is meg lehet tartani, de azt ne kiosztással kapják meg a hívek, hanem oly módon, hogy az érkezők egymás közötti távolságának megtartásával mindenki maga vegyen a megszentelt ágakból.

Mivel a pászkaszentelést nem lehet a templomtérben úgy megtartani, hogy biztosítható legyen a családok egymástól való megfelelő távolsága, ezért azt csak szabad térben lehet végezni, de ott is ügyelve az előírt távolság megtartására. Javasolt – ahol erre lehetőség van – az áldoztatás folyamatos lehetőségének biztosítása, illetve a  pászkaszentelés rendjének időbeli megnyújtása. Lehetséges az utcán kitett vagy gépkocsikban hozott kosarak megáldása is. Legyünk ezekben találékonyak! Két fő szempont vezessen minket ebben: lehetőleg minél többen részesüljenek egyházunk kegyelmi adományaiban, ugyanakkor megtarthatók legyenek azok az egészségügyi előírások, amelyek Magyarországon érvényben vannak.

Mindezek nem kevés áldozatot kívánnak mindnyájunktól, papoktól és hívektől egyaránt. Viseljük el ezeket türelemmel és szelídséggel!

A fölszentelt papok legyenek a vigasztalás bástyái a megpróbáltatásokban, az öröm küldöttei a szomorúságokban, a gyász és egyéb fájdalmak közepette pedig ők legyenek a szenvedők számára a föltámadás reményének hiteles hírnökei!

2021. március 28.

Hierarchák TanácsaMárciusi Szertások

2021. március 06. szombat, 16:07 | Írta: Tamás atya

A járványügyi helyzetre való tekintettel templomunkban nem végzünk nyilvános szertartásokat.

Március 28-án, Virágvasárnap a templom 9.00-12.00 óra között nyitva lesz. Az egyéni imádság mellett, szentgyónás elvégzésére, lelki beszélgetésre is lesz lehetőség.

A vasárnapi Szent Liturgia látogatása alól Érsek atya felmentést adott, tehát senki nem követ el bűnt a távolmaradásával – amíg nem lesznek ismét nyilvános szertartásaink. Vasárnapjainkat, Nagyböjtünket szenteljük meg otthoni imáinkkal, Szentírás olvasással, a különböző médiákon közvetített szertartásokba való bekapcsolódással.

Március 19-én, pénteken 17.00 órakor  Kocsis Fülöp metropolita atya végzi templomunkban az Elszenteltek Liturgiáját. A szertartást élőben közvetítjük egyházközségünk facebook oldalán.

Március 21-én, vasárnap a templom 9.00-12.00 óra között nyitva lesz. Az egyéni imádság mellett, szentgyónás elvégzésére, lelki beszélgetésre is lesz lehetőség.

Tasi Tamás parókus

 

 

 februári szertartások

2021. február 12. péntek, 11:56 | Írta: Tamás atya
 • Február 14. Vasárnap – Vajhagyó vasárnap – 4.hang

         10.00 óra: Szent Liturgia

 • Február 15. Hétfő – A szent nagyböjti időszak kezdete – Szigorú böjt
 • Február 17. Szerda – Nagyböjt első szerdája – Tivadar nvt.

         17.00 óra: Előszenteltek Liturgiája

 • Február 21. Vasárnap – Nagyböjt első vasárnapja – Az igazhitűség (ortodoxia) vasárnapja – 5 hang

         10.00 óra: Nagy Szent Bazil Liturgiája

 • Február 24. Szerda – Nagyböjt második szerdája – Keresztelő János próféta fejének I. és II. megtalálása

          17.00 óra: Előszenteltek Liturgiája

 • Február 28. Vasárnap – Nagyböjt második vasárnapja – Palamasz Gergely főpap – 6 hang

         10.00 óra: Nagy Szent Bazil LiturgiájaJanuári szertartások

2021. január 05. kedd, 09:17 | Írta: Tamás atya
 • Január 6. Szerda – Istenjelenés (Vízkereszt)

               17.00 óra: Szent Liturgia, Nagy vízszentelés

 • Január 10. Vasárnap – Vízkereszt utáni vasárnap – Utóünnep – Nisszai Gergely főpap – 7. hang

              10.00 óra: Szent Liturgia

 • Január 17. Vasárnap – Pünkösd u. 32. (Zakeus) vasárnap – Nagy Antal remete –  8. hang

              10.00 óra: Szent Liturgia

 • Január 24. Vasárnap –  Vámos és farizeus vasárnapja – (Xénia sza.) –  1. hang

              10.00 óra: Szent Liturgia

 • Január 31. Vasárnap – Tékozló fiú vasárnapja – (Cirusz és János ingy. orv. vtk.) –  2. hang

              10.00 óra: Szent LiturgiaÜnnepi szertartások

2020. december 19. szombat, 09:31 | Írta: Tamás atya

 

 • December 20. Vasárnap – Ószövetségi szentatyák és Pünkösd u. 29. vasárnap – Karácsony előtti vasárnap – 4. hang

                 8.30 óra: Reggeli istentisztelet

                 10.00 óra: Szent Liturgia

 • December 24. Csütörtök – Karácsony előestéje

                16.00 óra: Nagy alkonyati istentisztelet,

                                     Nagy Szent Bazil Liturgiájával

 • December 25. Péntek – A mi Urunk, Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus test szerinti születése – Karácsony

              10.00 óra: Szent Liturgia

 • December 26. Szombat – A Legszentebb Istenszülő emlékezete – Karácsony másodnapja

             10.00 óra: Szent Liturgia

 • December 27. Vasárnap – Karácsony utáni és P.u. 30. vasárnap – Az Úr rokonainak emléke – István fődiakónus és első vértanú (A Hajdúdorogi Főegyházmegye védőszentjének ünnepe)

             10.00 óra: Szent Liturgia

 • Január 3. Vasárnap – Vízkereszt előtti és Pünkösd u. 31. vasárnap – 6. hang

              10.00 Szent Liturgia

 • Áldott Karácsonyt és Kegyelmekben Gazdag Boldog Új Esztendőt Kívánok!

 


© Győri Görögkatolikus Parókia